عضویت    ورود
ورود به سایت
تحقق اقتصاد مقاومتی به سردارانی همچون سردار سلیمانی نیاز دارد
27 مرداد 1396 16:59 968 0
امام جمعه شهر گرگاب نماز جمعه را با برکت ترین عبادات توصیف کرد و با دعوت مردم به مطالبه گری و مشارکت در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: همانطور که در امر دفاع سردار سلیمانی عزیز را داریم باید در اقتصاد هم سرداران قابل داشته باشیم‏.
ادامه مطلب ...
رسانه ها باید قبل از انشار یک مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند
20 تیر 1396 14:50 176 0
در پی انتشار یک قبض گاز و تحریف آن توسط یکی از کانالهای تلگرامی غیر رسمی دولت اباد رئیس اداره گاز برخوار ضمن تکذیب مورد ادعای کانال مربوطه نامه ای به اداره فرهنگ و ارشاد برخوار و یک رونوشت به مدیریت سایت خبری صدای برخوار ارسال فرمودند.
ادامه مطلب ...