عضویت    ورود
ورود به سایت
رسانه ها باید قبل از انشار یک مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند
20 تیر 1396 14:50 176 0
در پی انتشار یک قبض گاز و تحریف آن توسط یکی از کانالهای تلگرامی غیر رسمی دولت اباد رئیس اداره گاز برخوار ضمن تکذیب مورد ادعای کانال مربوطه نامه ای به اداره فرهنگ و ارشاد برخوار و یک رونوشت به مدیریت سایت خبری صدای برخوار ارسال فرمودند.
ادامه مطلب ...